Baka koja je udarila Pernara štapom kazneno prijavljena

Pojavom interneta i društvenih medija poput blogova, YouTubea, Facebooka i naročito Twittera, počela je jačati uloga tzv. građanskog novinarstva (eng.: citizen journalism). Građanski novinari su osobe koje obavljaju novinarske poslove, ali nisu profesionalni novinari.

Sve više vijesti koji se pojavljuju u klasičnim medijima se zapravo prenose od objava korisnika društvenih medija. Ovo se vidi u temama od odvoza otpada i prometne infrastrukture u Zagrebu pa do protuvladinih prosvjeda u Iranu i oružanih sukoba u Izraelu i Ukrajini.

U subotu se na glavnom zagrebačkom trgu okupio veći broj ljudi kako bi snimili javni prosvjed koji se ondje odvijao, prikupili izjave od sudionika te ih objavili uz autorske komentare. Takvo informiranje javnosti se zove novinarstvom.

Pravo na privatnost na javnom prosvjedu

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) uređuje prava osoba koje su snimljene i koje snimke su zatim javno obavljene, kao vrste obrade osobnih podataka. Međutim, GDPR u bitnome obvezuje države članice na utvrđivanje i primjenu odstupanja ili izuzeća kako bi se pravo na zaštitu osobnih podataka uskladilo s pravom na slobodu izražavanja i informiranja kada se radi o obradi osobnih podataka u novinarske svrhe.

Sud Europske unije je 2019. u predmetu Buivids promatrao ovu odredbu u kontekstu direktive koja je prehodila GDPR-u, a koja je imala sličnu odredbu uz bitnu razliku da se odnosila na obradu podataka “isključivo u novinarske svrhe” (u važećem GDPR-u brisana je riječ “isključivo”).

U tom predmetu, latvijski građanin je bez prethodne obavijesti snimio izjavu koju je davao u prostorima policijske postaje u okviru postupka upravnog prekršaja. Nezadovoljan njihovim navodno protuzakonitim postupanjem, objavio je snimku na YouTubeu, na što je reagirala latvijska Agencija za zaštitu podataka odlukom da je prekršeno latvijsko zakonodavstvo.

Sud Europske unije je tada istaknuo da činjenica da Buivids nije profesionalni novinar ne znači da ne može obavljati novinarske djelatnosti. Zaključio je da njegove aktivnosti mogu biti obrada osobnih podataka izvršena isključivo u novinarske svrhe ako proizlazi da navedena snimka i njezina objava kao jedini cilj imaju otkrivanje informacija, mišljenja i ideja javnosti, a što je na nacionalnom sudu da provjeri.

Što se dogodilo u Zagrebu?

Bivši zastupnik u Hrvatskom Saboru Ivan Pernar se pojavio na trgu, gdje je radio isto što i profesionalni novinari: snimao javni prosvjed, prikupljao izjave od sudionika te komentirao snimku radi objave javnosti.

U jednom trenutku, dok je snimao skupinu prosvjednika, s leđa ga je starija ženska osoba počela pitati “je li pitao nekoga smije li snimati“. Pernar se okrenuo prema ženi, nakon čega ga je ona transparentom koji je bio pričvršćen na drvenu letvu udarila po ruci u kojoj je držao mobitel kojim je snimao skup.

Transparent se odvojio od letve. Napadačica se približila Pernaru, koji je počeo govoriti da se svi nalaze na javnoj površini i da ga udara na skupu protiv nasilja. Žena mu je u tom trenutku nešto vulgarno dobacila te podignula letvu prema napadnutom Pernaru, nakon čega se prekida snimka.

Poslije ovog događaja, na snimci koju je objavio Index se vidi kako se Pernar laganim koracima približava masi prosvjednika na udaljenost od 7-8 metara. U trenutku dok okreće kameru prema istoj ženi koju je počeo obilaziti na razmaku od 2-3 metara, ista žena je, ovim putem golom letvom, snažno zamahnula prema bivšem zastupniku i udarila, ili pokušala udariti, u lakat ruke u kojoj je držao mobitel. Starija žena je tada krenula prema Pernaru, ali ju je spriječila treća osoba (prosvjednik) zadržavanjem letve i hodalice koju žena koristi.

Nakon toga, žena s letvom je Pernaru rekla: “To ti je shizofrenija. Sram te bilo. Odi sim. Odi bliže. Odi bliže. Odi, odi, odi. Odi. Samo provociraj, gade jedan. Srami se. Bolesnik jedan, bolesnik. Sramiš, osramotio si ovaj Zagreb definitivno. Ma daj miči se, odi. Ma daj, molim te nemoj. Imaš tu sreću da imaš tu zaštitare, inače bi vidio. Kukavica jedna! Bez formata.”

Pernar je tada izjavio novinarima koji su svemu svjedočili da je došao “kako bi pokazao svima na koji se način ovi prosvjednici koje većina medija predstavlja kao kulturno civilizirano ponašanje. Samo to“.

Heroj ili zločinac?

U ponedjeljak, 24sata je objavio novinski članak Jasmine Sarić Čedić pod naslovom “Gospođa sa štapom je heroj nacije, a Pernar najteža sramota”. Članak počinje tvrdnjom da je “apsolutni heroj nacije ove subote bila je genijalna bakica sa štapom na Jelačić placu”. Autorica iznosi svoj osobni sud o javnom djelovanju Pernara, okupljanjima na trgu prve subote svakog mjeseca i događaju koji je ranije opisan.

Iako se članak fokusira na ono što je gospođa izrekla Pernaru, sama činjenica da glorificira gospođu odnosno bakicu “sa štapom”, a isti je štap upotrebljen kao hladno oružje u fizičkom napadu na osobu koja je doslovno stajala i snimala javni prosvjed, pokazuje zabrinjavajući odnos novinara spram slobode izvještavanja.

Da se navedeno dogodilo bilo kojem profesionalnom novinaru, o tome bi s punim pravom glasno protestirali svi mainstream mediji, HND, Europska federacija novinara, Sindikat novinara Hrvatske itd. Ovako je to bila tek fusnota u izvještajima o (inače mirnom) prosvjedu popraćena komentarom odobrenja profesionalne novinarke.

Sloboda traži konstantne napore

Gradonačelnik Zagreba bi zabranio skupove koji već neko vrijeme na Trgu bana Jelačića mole “za čednost u odjevanju”. Neki bi zabranili prosvjedni transparent na kojemu je pisalo “Daje [sic] Marija barem pobacila”. Neki bi zabranili Bibliju. Neki bi zabranili Kuran. Neki bi zabranili novine. Neki bi zabranili sve skupa.

Živimo u raznolikom društvu koje trenutno prolazi velike promjene. Ukoliko želimo zadržati punu participaciju u demokratskim procesima, moramo poštivati slobodu izražavanja, udruživanja i tiska. To ne znači da se slažemo ili odobravamo svačiju poruku. Nemam apsolutno nikakve simpatije prema stavovima gospodina Pernara, štoviše smatram da je mnogo toga što je u prošlosti iskazao moralno odbojno.

No mislim da svi imamo pravo na mirno iznošenje stavova kao i na izvještavanje o javnim događajima bez da nas netko fizički napadne. Bez obzira bila to policija ili privatna osoba. Zato sam u svoje ime danas DORH-u i policiji podnio kaznenu prijavu protiv “bakice sa štapom”.

Hrvoje Marković, izvršni direktor
Centar za ekonomsko obrazovanje

Prije nego odeš…

Ovisimo isključivo o darežljivosti naših čitatelja. Ukoliko nas želiš financijski podržati, možeš to učiniti putem kartice ili uplatom na naš žiroračun.