O nama

Educiramo, proučavamo i pokrećemo rasprave

CEO je neprofitna organizacija osnovana radi promicanja ekonomskog obrazovanja, poticanja rasprava o implikacijama javnih politika i zagovaranja slobodnog tržišta

Gotovo svakodnevno svjedočimo raspravama o ekonomskim i društvenim izazovima koje se vode s netočnim pretpostavkama. Nenamjeravane ekonomske posljedice prethodnih državnih intervencija se prečesto prezentiraju kao tržišni neuspjesi. Nakon kratkovidnih debata i bez razmatranja šireg konteksta, rješenja nam se nude u obliku novih intervencija. Međutim, one nerijetko rezultiraju novim problemima u budućnosti.

Centar za ekonomsko obrazovanje djeluje prepoznajući važnost informirane javnosti kao preduvjet za odgovorno stvaranje javnih politika. Građanima približavamo ekonomske spoznaje na primjerima iz našeg svakodnevnog života. Potičemo kritičku raspravu u medijskom prostoru. Analizi predloženih i aktualnih politika pristupamo razmatrajući tržišna rješenja. Promičemo tržišnu slobodu, koja je upisana u hrvatski ustav.

Ne nastupamo dogmatski, tvrdeći da je država kriva za sve što ne valja u društvu. Ipak, mislimo da pojedinci, građanska i trgovačka udruženja svojim međusobnim djelovanjem i dragovoljnom suradnjom mogu najčešće postići bolja rješenja za ekonomske i društvene izazove nego političari i državni aparat. To znači da bi se porezne, regulatorne i zakonske intervencije trebale u pravilu svesti na najmanju, nužnu mjeru.

Podupiremo građanske slobode

Prepoznajemo da je snažna afirmacija građanskih sloboda presudna za poštivanje prava pojedinaca u demokratskom društvu. Povijest nas uči da se znanstveni, tehnološki i društveni napredak ostvaruje u okviru slobodne razmjene ideja, propitivanja konsenzusa te kritike vlasti i moćnih institucija. Građanske slobode omogućuju pripadnicima uključivog i šarolikog društva punu participaciju u demokratskim procesima i u javnom diskursu, bez straha od odmazde države. Posvećeni smo promicanju prava na slobodu govora, tiska, savjesti i udruživanja, kao i prava na jednakost pred zakonom.

Podrži nas

Tvoja podrška nam omogućuje da činimo više. Hvala!

IBAN: HR98 2386 0021 1190 4647 5
Model: HR99