Vojni rok na Ustavnom sudu od 2022. godine

Nakon tri godine pauze, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske je 2023. ponovno slalo pozive mladim hrvatskim državljanima radi uvođenja u vojnu evidenciju. Nadalje, brojnim građanima koji su odslužili vojni rok stigli su pozivi za dodjelu ratnog rasporeda.

Novačka obveza je dio vojne obveze koja je propisana hrvatskim državljanima – i to samo muškarcima, a sastoji se od uvođenja u vojnu evidenciju, zdravstvenih i drugih pregleda te psiholoških ispitivanja, novačenja, stupanja na služenje vojnog roka odnosno civilnu službu te odaziva na opći ili pojedinačni poziv. Budući da trenutno nije na snazi obveza služenja vojnog roka, obveznici podliježu uvođenju u vojnu evidenciju te obvezi služenja u pričuvnom sastavu Oružanih snaga.

Zbog neodazivanja na poziv, pojedincima prijeti raspisivanje potrage, prisilno dovođenje te izricanje novčane kazne. Kao vojne osobe, odgovornost ročnika i pričuvnika koji su pozvani na služenje u Oružanim snagama dodatno je naglašena zaprijećenom kaznom zatvora za izbjegavanje vojne službe, neizvršenje zapovijedi i druga kaznena djela.

Ustav propisuje vojnu obvezu i obranu Republike Hrvatske kao dužnost svih za to sposobnih državljana. Žene i muškarci pod jednakim uvjetima služe u Oružanim snagama kao profesionalni vojnici, a mogu pristupiti i dragovoljnom vojnom osposobljavanju. To je dokaz da su i žene i muškarci sposobni za vojnu službu, no samo je muškarcima nametnuta novačka obveza.

Centar za ekonomsko obrazovanje (CEO) prepoznaje da je snažna afirmacija građanskih sloboda presudna za poštivanje prava pojedinaca u demokratskom društvu. Pored ekonomskog obrazovanja, CEO je posvećen promicanju prava na slobodu govora, tiska, savjesti i udruživanja, kao i prava na jednakost pred zakonom.

Krajem 2022. godine, CEO je Ustavnom sudu podnio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o obrani. Spomenute odredbe spadaju među posljednjim primjerima izravne diskriminacije na temelju spola u hrvatskom zakonodavstvu i nužno je ukinuti ih kako bi se osigurala jednakost svih građana pred zakonom.

CEO ne traži uvođenje novačke obveze niti produljenje vojne obveze ženama, već da Ustavni sud ukine zakonom propisane obveze koje su nametnute hrvatskim državljanima isključivo zato što su rođene kao osobe određenog spola.

Prije nego odeš…

Ovisimo isključivo o darežljivosti naših čitatelja. Ukoliko nas želiš financijski podržati, možeš to učiniti putem kartice ili uplatom na naš žiroračun.