Jesi li znao da možeš dobiti povrat poreza na ime danih donacija? Rok za prijavu je do kraja veljače.

Gotovo svaki četvrti građanin Hrvatske donirao je novac dobrotvornoj ogranizaciji u zadnjih mjesec dana prema rezultatima višegodišnjeg istraživanja koje je provela agencija Gallup. Međutim, svega nekoliko tisuća ljudi godišnje iskoristi pravo umanjenja poreza na dohodak zbog toga što su darovali svoj novac.

Poput mnogih drugih zemalja, u Hrvatskoj postoji sustav poreznog poticanja darovanja u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe. Građani imaju pravo uvećati svoj osobni odbitak za dana darovanja i na taj način platiti djelomično manji porez na dohodak zato što su donirali u prošloj godini. To mogu učiniti tako da Poreznoj upravi do kraja veljače dostave popunjeni obrazac ZPP-DOH za prošlu godinu zajedno s preslikom naloga o doznaci u novcu i potvrdom o danom darovanju.

U slučaju slanja fizičkog obrasca, on se dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave. No, puno je brže i jednostavnije ispuniti obrazac putem sustava ePorezna ili mobilne aplikacije mPorezna. U slučaju slanja obrasca putem ePorezne ili mPorezne, valja samo napomenuti da će se dodavanje priloga omogućiti tek nakon slanja popunjenog obrasca te da prilozi moraju biti u obliku PDF datoteke.

Ogromnoj većini građana se dohodak oporezuje po stopi od 20%, što znači da bi od države nakon prijave donacije dobili povrat od 20% plus pripadajući iznos prireza. Na primjeru stanovnika Zagreba koji je prijavio ukupan iznos donacija od 1000 kuna tijekom 2022. godini, u postupku povrata razlike uplaćenog poreza na dohodak dobit će dodatni iznos od 236 kuna. Maksimalni iznos za koji se može uvećati osobni odbitak je 2% od ukupnog iznosa primitaka u godini za koju se prijavljuje donacija.

Cijeli postupak je poprilično jednostavan i traje svega nekoliko minuta, jedino treba ishoditi potvrdu udruge tj. pravne osobe koja je primila donaciju na kojoj se vidi ukupan iznos donacija te da su one primljene u 2022. godini odnosno godini za koju se predaje ZPP-DOH obrazac. Moguće je prijaviti i donacije u naravi, međutim tada je potrebno priložiti ugovor o darovanju.

Prije nego odeš…

Ovisimo isključivo o darežljivosti naših čitatelja. Ukoliko nas želiš financijski podržati, možeš to učiniti putem kartice ili uplatom na naš žiroračun.