Građanske slobode

Snažna afirmacija građanskih sloboda presudna je za poštivanje prava pojedinaca u demokratskom društvu.